Alleen een aanvullende zorgverzekering afsluiten? Liever niet!

Zorgverzekeraars staan voor u in de rij om een zorgverzekering af te sluiten. Als u echter gebruik maakt van uw keuzevrijheid en alleen een aanvullende zorgverzekering zonder basispakket wilt, zijn ze een stuk minder happig. Dat blijkt uit een rondgang van Verzekeringssite.nl bij een aantal zorgverzekeraars.

Zorgverzekeraars werpen allerlei drempels op om enkel aanvullend verzekerden buiten de deur te houden. Zo is het online afsluiten van een aanvullende zorgverzekering bij bijna alle zorgverzekeraars alleen mogelijk als je er ook een basisverzekering afneemt. Een aantal zorgverzekeraars verwijst desgevraagd naar een te downloaden formulier om alleen aanvullende zorgverzekeringen aan te vragen.

Andere zorgverzekeraars hebben dat niet eens en versturen dit aanvraagformulier per papieren post. Een uitzondering op deze gang van zaken is ONVZ, al werpt deze partij weer andere barrières op.

Premieboete

Hoewel u bij ONVZ alleen via internet een aanvullende zorgverzekering kunt afsluiten, moet u wel rekening houden met een premieboete van 50 procent. Naast een premiestijging met de helft wordt eenieder die alleen een aanvullende zorgverzekering bij ONVZ wil afsluiten standaard medisch gekeurd. Dit terwijl medische keuringen normaal gesproken alleen bij sommige aanvullende verzekeringen onderdeel uit maakt van de acceptatie.

ONVZ waarschuwt voor extra voorwaarden bij enkel aanvullende verzekeringen

Volgens ONVZ zelf moet de zorgverzekeraar strenger zijn tegen alleen aanvullend zorgverzekerden omdat zij ‘een groter risico op kosten met zich meebrengen’.

Administratie rompslomp

Zorgverzekeraar CZ gooit 25 procent op de premie van de aanvullende zorgverzekeringen als u er geen basisverzekering heeft. Reden daarvoor is naar eigen zeggen de ‘extra administratieve kosten’. Ditzo en Menzis zien vanwege de administratieve rompslomp helemaal af om met u een aanvullende zorgverzekering af te sluiten als uw basisverzekering elders loopt.

Niet verplicht

Zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht als het gaat om de basisverzekering. Voor de aanvullende zorgverzekeringen geldt deze plicht echter niet. Omgekeerd bent u niet verplicht om uw basispakket en aanvullende zorgverzekering bij één maatschappij onder te brengen. Al lijkt deze ‘keuzevrijheid’ vooralsnog op een wassen neus gezien de huidige praktijk van zorgverzekeraars.

 

BRON: EUFIN