Corporatie moet 75% woningen aanbieden

Woningcorporaties worden verplicht driekwart van hun woningvoorraad aan hun huurders te koop aan te bieden.

Eventueel kunnen ze een lager percentage van hun woningvoorraad aanbieden, maar dat moet dan met speciale toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken, onder wie huisvesting valt, en volgens speciale regels.

Dit voorstel komt vrijdag in de ministerraad, zo heeft een bron in Den Haag laten weten. De corporatiesector is in alle staten. ‘Een zeer onverstandig besluit’, reageert voorzitter Marc Calon van de branchevereniging Aedes. ‘Wij zijn niet principieel tegen verkoop aan huurders. Maar waar het ophoudt, is als de huurder het recht krijgt om uit te maken welke woning wij moeten verkopen. Zo kunnen wij geen strategisch voorraadbeheer meer voeren.’

Sociale huursector verkleinen

Met dit voorstel geeft minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken uitvoering aan het regeerakkoord. De coalitie kondigde daarin aan dat er een recht voor huurders komt om hun huurwoning tegen een redelijke prijs over te nemen. Die prijs ligt op 90% van de WOZ-waarde. Het kwart van de woningen dat corporaties buiten de aanbiedingsplicht mogen houden, betreft vooral ouderenwoningen, studenten- en sloopwoningen.

De regering-Rutte hoopt via deze maatregel de sociale huursector wat te verkleinen. Een kwart van de huurders heeft een inkomen dat boven de Brusselse doelgroepgrens van € 33.000 ligt. Tegelijk zou de verkoop de corporatiesector meer armslag geven om te investeren. Ook nu verkopen corporaties woningen, maar de vraag is flink teruggevallen door de economische crisis.

Gaan ministerraad, Raad van State en Kamer hiermee akkoord, dan stappen de corporaties naar de rechter, aldus Calon. ‘Dan gaan we procederen, tot aan het Europees Hof in Luxemburg.’

 

BRON: FD.nl