Werkbonus voor 61-plussers.

Werknemers vanaf 61 jaar kunnen per 1 januari 2013 een werkbonus krijgen van maximaal € 2.350,- per jaar. Wie tot 65 jaar doorwerkt, krijgt in totaal dus maximaal vier keer dit bedrag. Werknemers met een lager inkomen hebben meer voordeel van de werkbonus dan werknemers met een hoog inkomen. De werkbonus komt boven op het gewone inkomen. Met het gespaarde bedrag kan de werknemer de periode tot zijn pensioen overbruggen.

Vitaliteitspakket

Deze doorwerkbonus maakt onderdeel uit van het vitaliteitspakket. Dit pakket heeft een sociale en fiscale component en wordt geleidelijk ingevoerd over de jaren 2012 en 2013. In 2012 worden vier bestaande fiscale regelingen afgeschaft, de spaarloon- en levensloopregeling als mede de verhoogde arbeidskorting voor ouderen. In 2013 wordt de huidige doorwerkbonus afgeschaft. Per 2013 worden deze vervangen door drie nieuwe regelingen: zoals vermeld de werkbonus voor 61-plussers, vitaliteitssparen en een extra stimuleringsregeling scholing. e stand per eind september 2011 (94%). Het betekent echter niet dat de pensioenfondsen uit de problemen zijn zolang de minimum vereiste dekkingsgraad van 105% is bereikt. (Bron: De Unie)