Voorstel lage hypotheek funest voor starter

Het voorstel van De Nederlandsche Bank (DNB) om hypothecaire leningen op termijn te beperken tot maximaal 90% van de waarde van de woning, is funest voor de toegankelijkheid van het eigenwoningbezit, vooral voor jonge starters.

Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) naar het mogelijke effect van het DNB-voorstel.

Beperking toegankelijkheid koopwoning

In 2010 en 2011 heeft ongeveer 70% van de huishoudens, die de aankoop van hun woning heeft gefinancierd met NHG, een lening hoger dan 90% van de waarde van de woning. Het betreft met name starters jonger dan 30 jaar. In het DNB-voorstel zouden deze huishoudens, inclusief kosten koper, in totaal 18% van de waarde van de woning aan eigen geld moeten inbrengen. Bij een gemiddelde starterswoning van € 175.000 is dat € 31.500. Omdat het hier vooral gaat om bescheiden inkomens zal deze groep afzien van een eigen woning. Of de aankoop zal in afwachting van een hoger inkomen of de opbouw van spaargeld jaren worden uitgesteld.

Beperking van het risico

Met het DNB-voorstel wordt primair beoogd de totale Nederlandse hypotheekschuld te verlagen en de daarmee samenhangende risico\'s te beperken. Uit onderzoek blijkt dat bij NHG-leningen met een LTV tot 90%, 1 op de 1.000 (0,1%) huishoudens een beroep heeft gedaan op NHG in verband met een gedwongen verkoop met verlies. Bij NHG-leningen met een LTV hoger dan 90% was dat 10 op de 1.000 huishoudens.
Van alle gedwongen verkopen met verlies was in 97% van de gevallen de LTV hoger dan 90%.
Dit bevestigt dat een verlaging van de maximale LTV, conform de intenties van het DNB-voorstel, de risico’s van de financiering van eigen woningen sterk beperkt.

“Er is sprake van een groot spanningsveld tussen enerzijds de toegankelijkheid van het eigenwoningbezit voor starters en anderzijds de hieraan verbonden financiële risico’s”, stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. “Dit bevestigt voor mij het belang van de Nationale Hypotheek Garantie die de risico’s van de financiering van een eigen woning beheersbaar maakt.”

 

BRON: EUFIN