Nederland stemt tegen goedkeuring EU-begroting 2010

Minister De Jager heeft samen met zijn collega’s uit het Verenigd Koninkrijk en Zweden tegen de goedkeuring (decharge) van de uitvoering van de EU-begroting 2010 gestemd. Voor het eerst stemden drie landen tegen.

\"Jan_Kees_DeJager\"

In een gezamenlijke verklaring benadrukken de drie ministers het belang van prudent financieel beheer van de Europese begrotingsmiddelen, zeker in deze tijden. Ze wijzen er op dat de Europese Rekenkamer voor het 17e jaar op rij geen positieve verklaring heeft af kunnen geven en dat het foutenpercentage gestegen is. Lidstaten zouden de kwaliteit van de uitgaven via de EU begroting net zo serieus moeten nemen als dat via nationale begrotingen, aldus de ministers.

Jaarlijks moeten de EU-lidstaten samen met het Europees Parlement hun goedkeuring uitspreken voor de uitvoering van de EU-begroting door de Europese Commissie. Gisteren vergaderden de Europese ministers van Financiën hierover in Brussel.

BRON: EUFIN.NL