AFM legt last onder dwangsom op aan Prospect Provider

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 9 februari 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer L. Glandorf, die handelt onder de naam Prospect Provider. Hij voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM.

Er is om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat Prospect Provider financiële diensten heeft verleend, of nog steeds verleent, zonder dat het hiervoor een vergunning heeft van de AFM.

Prospect Provider uit Ridderkerk heeft de verzochte informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. De verzochte informatie moet nog steeds aan de AFM worden geleverd.

BRON: EUFIN.NL