Reactie AFM op artikel NRC

In reactie op een publicatie in NRC Handelsblad van woensdag 29 februari bevestigt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat ze toezichtsonderzoek doet naar een man van Belgische afkomst, die handelt onder verschillende namen. Daartoe heeft de AFM dinsdagavond 28 februari een onderzoek ter plaatse gedaan tijdens een beleggingsseminar in Den Haag.

Het onderzoek richt zich op mogelijke overtredingen van de Wet op het financieel toezicht. De AFM heeft daarover diverse signalen ontvangen. Tijdens het onderzoek op dinsdagavond is om vrijwillige medewerking gevraagd van de aanwezige consumenten.

De AFM heeft in haar toezicht in 2012 negen speerpunten. Onder deze prioriteiten valt ook de verhoogde aandacht voor beleggingen die aan particulieren worden aangeboden.

BRON: EUFIN.NL