ASN bank wel zo goed bezig?

ASN Bank steekt meer geld in hypotheken van moederbank SNS dan in duurzame beleggingen.

ASN Bank steekt meer geld in hypotheken van moederbank SNS dan in duurzame beleggingen.

‘Geld helpt’, aldus de tv-reclamespot van ASN Bank, en we zien een Afrikaanse vrouw achter een naaimachine. ‘Geld groeit’, klinkt het als een Aziatische vrouw in beeld komt die aan het oogsten is. ‘Geld verbindt’, horen we terwijl een trein door een geel gekleurd akkerveld raast. ‘Geld brengt’, windmolens wieken.

Het mag duidelijk zijn, ASN Bank, een dochter van SNS Bank, presenteert zich als duurzame en maatschappelijk betrokken bank. Opvallend was dan ook dat bij de recente presentatie van de jaarcijfers directeur Ewoud Goudswaard in interviews met de Volkskrant en Het Financieele Dagblad meldde dat van de ‘totale uitzettingen’ van 9,7 miljard euro liefst 4,4 miljard naar hypotheken ging. Dat betreft voor een groot deel niet hypotheken van ASN zelf, maar volgens het FD vooral die van SNS. SNS kan volgens die krant ‘momenteel moeilijk aan geld komen op de kapitaalmarkten en kan daarom spaargeld goed gebruiken’.

Daarnaast zit nog eens 2,6 miljard euro in staatsobligaties, vooral Nederlandse en Duitse, aldus de jaarcijfers van ASN. Na hypotheken is dit de grootste post. Duurzame energie is een van de kleinste ‘uitzettingen’ met 189 miljoen euro.

Bankwijzer

SNS Bank scoort volgens de Eerlijke Bankwijzer aanzienlijk minder dan ASN of Triodos Bank, die andere bank die zich als duurzaam profileert. De Bankwijzer is een initiatief van onder andere Amnesty International en Oxfam Novib (dat, zo blijkt uit het jaarverslag van Oxfam, nauwe banden onderhoudt met ASN).

Volksverlakkerij? Niet helemaal, zegt Peter Ras van de Eerlijke Bankwijzer. ‘We zijn er voorstander van dat banken een bijdrage leveren aan de reële economie, dus geen handel in allerlei derivaten. En dat banken bij voorkeur in duurzamere bedrijven en activiteiten investeren, en niet in kolencentrales of wapenbedrijven. Hypotheken passen in dat plaatje, dus dit staat niet per se haaks op duurzaamheid.’ Maar er valt wel wat af te dingen, zegt Ras. ‘SNS en andere banken zouden een beter duurzaam-?heidsbeleid kunnen gaan voeren. Denk hierbij aan eisen op het gebied van energiebesparing en gebruik van hout met een keurmerk. We hebben SNS hier ook al meerdere malen toe opgeroepen. ASN zou SNS hier ook actiever toe kunnen stimuleren.’

Triodos’ cijfers zien er anders uit. Van het balanstotaal zit 66 procent in financieringen, vooral leningen aan duurzame bedrijven. Hypotheken beslaan slechts 3 procent van het balanstotaal. ‘Niet omdat er geen vraag naar is’, zegt de woordvoerder van Triodos, ‘maar bij ons moeten hypotheken doorgaans aan strenge eisen voldoen, bijvoorbeeld dat het is voor een energiebesparende verbouwing.’

Onderpand

De woordvoerder van ASN wijst er op dat het niet zomaar hypotheken zijn waar het geld heen gaat. ‘De onderliggende hypotheken hebben de karakteristieken van Nationale Hypotheek Garantie. Dit betekent dat de hoogte maximaal 350.000 mag zijn en dat bij aanvang van de hypotheek deze niet hoger mag zijn dan 125 procent van de executiewaarde de woning.’

Dat mag zo zijn, enkele klanten die we spreken fronsen de wenkbrauwen. ‘Je kunt je op zijn minst afvragen of de ASN met zo’n groot bedrag via een bank, de moeder SNS, op de hypotheekmarkt wel goed bezig is. Niet alleen in ethische, maar zelfs ook in financiële zin’, zegt een medewerker van een grote goededoelenorganisatie die anoniem wil blijven. Gijs Padberg (38), in het dagelijks leven directiechauffeur, keek ‘natuurlijk’ ook naar de rente die ASN bood, maar het duurzame deed hem voor deze bank kiezen. ‘Niet alleen vanwege het groene, maar ook vanwege de bankencrisis kreeg ethisch bankieren voor mij meer lading. Nu ik dit weet denk ik toch: tja...’

ASN zelf vindt dat het klanten goed voorlicht. ‘Wij wijzen klanten en geïnteresseerden uitgebreid op onze visie op duurzaamheid. Via de website, in onze jaarverslagen en in ons klantenmagazine besteden wij hier regelmatig aandacht aan. Ook in interviews zoals die in de Volkskrantlichten wij onze visie en keuzes toe.

 

BRON: De Ondernemer