Banken en verzekeraars moeten klantbelang verbeteren

De grote banken en verzekeraars hebben in 2011 een positieve ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van het centraal stellen van het klantbelang. Ondanks de positieve ontwikkelingen komt uit de onderzoeken en waarnemingen van de AFM en daaraan toegekende scores naar voren dat de grote banken en verzekeraars nog stappen moeten zetten voordat de gehele organisatie het klantbelang het gewicht toekent dat het verdient.

De AFM merkt bij de grote banken en verzekeraars een toenemend bewustzijn van de waarde van het centraal stellen van het klantbelang voor een duurzaam herstel van vertrouwen in de financiële sector. Veel banken en verzekeraars zijn duidelijk gemotiveerd om binnen hun organisatie invulling te geven aan Klantbelang Centraal. Dit is van groot belang om te veranderen naar een organisatie die in staat is om structureel producten en diensten te leveren die in het belang zijn van de klant. Daarnaast is het een uitdaging voor de grote banken en verzekeraars om de stappen die zij zetten beter over het voetlicht te brengen richting consumenten en beleggers, om op die manier in de toekomst het vertrouwen te herwinnen.

BRON: EUFIN.NL