Het begrotingsakkoord

Het begrotingsakkoord dat de vijf politieke partijen donderdag bereikten werd door premier Rutte donderdagavond gekenschetst als \'ongekend in de parlementaire geschiedenis\'. Hieronder volgt een overzicht van een aantal bezuinigingen en hervormingen waar VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie het donderdag over eens zijn geworden.

-  Hoge Btw-tarief gaat omhoog van 19% naar 21% (4 miljard euro). Het lage tarief blijft 6%. De boodschappenkar van consumenten blijft dus buiten schot.

-  De loonbelasting gaat omlaag. In 2013 met 1 miljard euro, in de jaren daarna loopt dat bedrag op met een onbekend bedrag.

- De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Nieuwe hypotheken krijgen 30 jaar annuïtair aflopende renteaftrek. Dit geldt alleen voor nieuwe hypotheken. Voor bestaande gevallen die verhuizen geldt alleen het nieuwe regime voor extra hypotheek. De maatregel levert op lange termijn 5,4 miljard euro op.

-  De belastingaftrek voor reiskosten woon-werkverkeer, het zogeheten reiskostenforfait, gaat omlaag (1,2 miljard euro).

-  Bevriezing lonen ambtenaren, politie en leraren (1,6 miljard euro). Werknemers in zorgsector en uitkeringen worden uitgezonderd. Er is een klein compensatiepakket voor leraren (75 miljoen euro).

-  Verhoging accijns op alcohol, tabak en frisdrank (600 miljoen euro).

-  In 2013 worden de belastingschijven eenmalig niet geïndexeerd voor inflatie. Dat levert 1 miljard euro op.

-  Op de zorgkosten wordt 1 miljard euro bezuinigd maar onbekend hoe die wordt ingevuld.

-  Het eigen risico in de zorg wordt verhoogd met tussen 200 à 400 euro per jaar.

-  De AOW-leeftijd gaat al in 2013 geleidelijk omhoog met één maand, in de jaren daarna met 2 of 3 maanden. Op lange termijn bespaart deze maatregel circa 3 miljard euro, afhankelijk van het nog te kiezen tempo.

-  Werkgevers moetende eerste zes maanden ww-uitkering betalen. Dit levert op korte termijn weinig op. De ontslagvergoeding die de werknemer moet betalen wordt ingezet als potje voor scholing of bemiddeling naar ander werk. Op langere termijn bespaart de maatregel uitkeringen.

 

Er worden ook enkele bezuinigingen teruggedraaid of extra uitgaven gedaan:

-  De bezuinigingen op persoonsgebonden budget (€ 150 miljoen euro) en het passend onderwijs (€ 100 miljoen euro) worden teruggedraaid.

-  Er wordt niet verder bezuinigd op Ontwikkelingssamenwerking. Dat blijft op 0,7% van het bbp.

-  De voorgenomen verhoging van de griffierechten (240 miljoen euro) wordt teruggedraaid.

-  Er komt een stimuleringspakket (200 miljoen euro) voor de bouwsector met daarin onder andere een btw-verlaging voor zonnepanelen.

-  Voor de lagere inkomens krijgen een hogere zorgtoeslag als compensatie voor het gestegen eigen risico.

 

Per saldo resulteert dit in een begrotingstekort van 3% in 2013. Het Centraal Planbureau gaat het hoofdlijnenakkoord nog doorrekenen.

 

Bron: FD, 27-04-2012 via FINTOOL