Failliet Pensioenplanner krijgt forse AFM-boete

Het op 31 januari failliet verklaarde Pensioenplanner heeft van de AFM op 19 maart een boete gekregen van 130.000 euro. De boete is opgelegd omdat het bedrijf in de periode 1 maart 2010 tot 28 maart 2011 niet voldoende vakbekwaam personeel heeft ingezet bij het bemiddelen in levensverzekeringen. In die periode zouden slechts 2 van de leidinggevenden hebben beschikt over de relevante diploma’s en PE-punten.

Tijdens de onderzoeksperiode had Pensioenplanner in totaal ongeveer 100 werknemers in dienst die zich bezighielden met financiële dienstverlening. Uit 15 onderzochte dossiers uit die periode en het bedrijfsvoeringsmodel dat Pensioenplanner had opgezet om de vakbekwaamheid binnen haar bedrijf te borgen, is niet gebleken dat de twee vakbekwame personen ook bemoeienis hebben gehad met de adviezen die door andere medewerkers van Pensioenplanner zijn verstrekt. De verstrekte adviezen zijn dus niet gecontroleerd en geverifieerd door een vakbekwaam feitelijk leidinggevende.

Daarnaast vindt de AFM ook dat Pensioenplanner wat de bedrijfsvoering betreft ‘niet over een adequaat systeem en adequate procedures beschikt, zodat een vakbekwame feitelijk leidinggevende zijn rol goed en concreet kan invullen en daarmee kan bijdragen aan de borging van de vakbekwaamheid.’

Volgens de toezichthouder zijn er 2 manieren waarop een financiële dienstverlener kan zorgen voor gewaarborgde deskundigheid binnen zijn bedrijf. Een financiële dienstverlener kan iedereen in zijn bedrijf die zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening alle diploma’s laten halen die voor zijn werk volgens de Wft relevant zijn (diplomamodel). Hij kan er ook voor kiezen om zijn bedrijfsvoering zodanig in te richten dat een vakbekwame dienstverlening gewaarborgd is (bedrijfsvoeringsmodel).

Pensioenplanner heeft gekozen voor het bedrijfsvoeringsmodel en de inzet van feitelijk leidinggevenden. Juist bij een model dat steunt op de inzet van feitelijk leidinggevenden, waarbij het mogelijk is dat niet vakbekwame medewerkers adviseren, dient de rol van de vakbekwame feitelijk leidinggevenden helder, inzichtelijk en waarneembaar te zijn. Om het gebrek aan deskundigheid bij de niet vakbekwame medewerkers te ondervangen, dienen zij inhoudelijk betrokken te zijn bij de advisering.

Het basisbedrag voor een dergelijke overtreding bedraagt 500.000 euro. Pensioenplanner is op 31 januari 2012 failliet verklaard. De AFM legt de boete op omdat de overtredingen dateren uit de periode van 1 maart 2010 tot en met 28 maart 2011. Pensioenplanner was in deze periode nog actief als financiële dienstverlener. De AFM maakte naar aanleiding van vragen van de media al eerder bekend onderzoek te doen naar Pensioenplanner Deze boete komt voort uit een deel van dit onderzoek. Het totale onderzoek naar Pensioenplanner is hiermee afgerond. 

 

BRON: INFINANCE.NL