TAF GoedGezekerd AOV maximale flexibiliteit met een scherpe premie

TAF geeft zelfstandig ondernemers in Nederland de touwtjes in handen bij het samenstellen van de best passende AOV. De TAF GoedGezekerd AOV biedt maar liefst 11 keuzes in uitkeringsduur, 13 keuzes in wachttijd en 6 keuzes in uitkeringsgrens. Deze flexibiliteit leidt in de meeste gevallen tot de scherpste premie in de markt.

De TAF GoedGezekerd AOV is het moderne antwoord op de traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uitgangspunt is het verzekeren van de vaste zakelijke en privé lasten plus een standaard nabestaandendekking die twaalf maanden lang het verzekerd maandbedrag uitkeert als de verzekerde komt te overlijden.

Ondernemersdenken
TAF directeur David Jongeleen: “Wij hebben al eerder onze mening geuit over de traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering: sommenverzekering, schadeverzekering, inkomenstoets en correctiebepaling; het zijn termen waar een ondernemer weinig mee kan. Een echte ondernemer denkt vanuit een jaarlijkse begroting en budgetteert. Hoeveel geld reserveer ik voor inkoop, personeel en huisvesting? Hoeveel voor mijn persoonlijke verzekeringen? Wat heb ik nodig om mijn bedrijf door te laten draaien als ik voor korte of langere tijd uitval? En áls ik aanspraak moet maken op mijn verzekering, voor hoe lang is dat dan nodig? Dat ondernemersdenken én de input van veel van onze bestaande relaties zijn voor ons de leidraad geweest bij de ontwikkeling van de TAF GoedGezekerd AOV.”

Beste voorwaarden, meeste flexibiliteit
De TAF GoedGezekerd AOV onderscheidt zich door:

  • Ruime keuze in uitkeringsduren vanaf 1 of enkele jaren, tot de 65e jarige leeftijd.
  • Ruime keuze in wachttijden vanaf 30 tot 730 dagen.
  • Een uitkeringsgrens naar keuze vanaf 25% tot 80% arbeidsongeschiktheid.
  • Aanvangskorting op de premie in de eerste drie jaar van de looptijd (1e jaar 30%; 2e jaar 20%; 3e jaar 10%). Deze korting geldt voor alle nieuwe verzekerden.
  • Geen beperking door het inkomen bij verzekerde bedragen tot € 2.500,- per maand.
  • Een verzekerd bedrag tot € 9.000,- per maand, dat jaarlijks met 10% is te verhogen zonder medische waarborgen. Het verzekerd bedrag kan jaarlijks worden verlaagd met 25%. Hiermee sluit de verzekering altijd aan op de financiële ruimte van de ondernemer en de ontwikkelingen in zijn bedrijf.
  • De mogelijkheid om arbeidsongeschiktheid door psychische klachten mee te verzekeren.
  • Geen maximum voor het totaal uit te keren bedrag per polis.

De TAF GoedGezekerd AOV biedt iedere ondernemer een passende oplossing. De flexibiliteit in de dekking, het loslaten van de koppeling aan het inkomen en de aanvangskorting maken het ook voor startende ondernemers mogelijk een volwaardige AOV af te sluiten.

Scherpe prijs, afgewogen selectie
TAF brak eerder de markt voor overlijdensrisicoverzekeringen open door met haar scherpe tarieven te zorgen voor een prijsdaling van zo’n 40%. “Wij hebben laten zien dat een combinatie van de scherpste prijs en de beste voorwaarden absoluut mogelijk is. Dat doen we nu ook met de TAF GoedGezekerd AOV”, aldus David Jongeleen. “Wij kunnen de scherpe tariefstelling van de TAF GoedGezekerd AOV verantwoorden door een afgewogen selectie aan de voordeur op basis van een gedegen medische acceptatie. We hebben de afgelopen jaren met onze overlijdensrisicoverzekering goede ervaringen opgedaan met de professionele acceptatie door Cunningham Lindsey. Deze ervaring trekken we nu door naar de GoedGezekerd AOV. TAF is hiermee volwassen geworden in haar productontwikkeling”.

De verzekeraar achter de TAF GoedGezekerd AOV is Quantum Leben. Op www.taf.nl/goedgezekerd zijn alle productinformatie en premievoorbeelden te vinden.