Gezinnen betalen meer aan zorgverzekering

Gezinnen zijn meer kwijt aan de zorgverzekering in 2013 dan dit jaar. Gemiddeld betalen ze volgend jaar 1.029 euro meer premie voor de basisverzekering dan in 2006. Dat is een stijging van 53% in zeven jaar.

De premie voor de basisverzekering stijgt volgend jaar met 20 euro per persoon, ofwel 40 euro per gezin. Ook de kosten die een gezin volgend jaar zelf moet betalen (eigen risico) voor zorg liggen in 2013 fors hoger dan bij de invoering van de zorgverzekering in 2006. In 2006 kende de basisverzekering een no-claimkorting van 255 euro. Deze is een aantal jaar geleden vervangen door een verplicht eigen risico. Bij de invoering in 2008 bedroeg die 150 euro, volgend jaar is dat 350 euro. Op basis van historische gegevens is de verwachting dat een gezin volgend jaar gemiddeld 379 euro kwijt is aan betalingen uit het eigen risico. Dat betekent dat een gezin volgend jaar gemiddeld bijna 3.000 euro kwijt is aan de basisverzekering. In 2006 was dat nog gemiddeld 1.938 euro.

Gezin (2 volwassenen + 2 kinderen)

2006

2013

Gemiddelde premie basisverzekering (2 volw.)

€ 2.120

€ 2.588

Gemiddelde teruggave no-claimkorting* (2 volw.)

€ 182 (-)

 

Gemiddelde betaling uit eigen risico** (2 volw.)

 

€ 379 (+) ***

 

€ 1.938

€ 2.967


* t/m 2007 kende de basisverzekering een no-claimkorting van max. 255 euro per volwassene
** Vanaf 2008 werd de no-claimkorting vervangen door het verplicht eigen risico
***  Inschatting op basis van historische gegevens 

Vergoedingen basisverzekering 2013 beperkt
De vergoedingen uit de basisverzekering zijn sinds 2006 fors beperkt. In de loop van de jaren zijn allerlei medicijnvergoedingen geschrapt, waaronder de pil voor vrouwen boven de 21 jaar, slaap- en kalmeringsmiddelen en cholesterolverlagers. Volgend jaar wordt ook de rollator niet meer vergoed en moeten consumenten 25% van hun gehoortoestel zelf betalen. Ook ziekenhuisopnames gaan de consument geld kosten. Deze gaan nu al ten koste van het eigen risico. Maar vanaf 2013 betalen patiënten daar bovenop nog eens 7,50 euro per dag dat ze zijn opgenomen. Bekijk alle wijzigingen zorgverzekering 2013.

BRON: EUFIN.NL