Wetgever moet weg van productbemiddeling

De Vereniging FFP doet een klemmende oproep aan de minister van Financiën om het wetsvoorstel voor een nieuw Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk te herzien. “In dat voorstel beschouwt de wetgever productbemiddeling nog steeds als onlosmakelijk onderdeel van de adviestaak van een financieel adviseur.

Voor de FFP is dit volstrekt onbegrijpelijk”, zo sprak FFP-voorzitter Marc van Poeteren dinsdagmiddag tijdens het FFP Congres 2012 een volle zaal in het NBC in Nieuwegein toe. “Dit is toch in flagrante tegenspraak met alles wat wij als branche beogen?”

De FFP heeft dit standpunt, samen met de collega-organisaties SEH en NVHP, verwoord in een reactie op de recentelijk uitgebrachte consultatienota voor het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk.

In zijn toespraak noemde Van Poeteren het aanstaande provisieverbod – per 1 januari bij complexe producten – “een volstrekt unieke mijlpaal voor onze sector. Immers, nog geen tien jaar geleden was het ronduit verboden voor een financieel adviseur om zich anders dan op provisiebasis te laten belonen! In één decennium gaan we van een provisiegebod naar een provisieverbod.” De FFP juicht de ontwikkeling toe. “Met deze fundamentele beleidswijziging wordt onze vereniging op haar wenken bediend. De FFP heeft door de jaren heen steevast gepleit voor een strikte scheiding tussen onafhankelijke objectieve advisering van de cliënt en de verkoop van financiële producten en daarmee voor het loslaten van de koppeling van financieel advies en beloning door de productleverancier. Dat komt naar onze mening de financiële advisering ten goede en op langere termijn het vertrouwen van de consument in de financieel adviseur.”
Van Poeteren constateert dat het nieuwe tijdperk van provisieloos financieel advies veel praktische consequenties met zich mee zal brengen. “Niet alleen vergt het een andere manier van denken en omgaan met de cliënt, maar ook, en dat is zeker niet minder belangrijk, een nieuw businessmodel voor zowel aanbieders als de financieel adviseur. Voor gecertificeerd financieel planners is dat geen nieuws: FFP-leden zijn allang gewend om provisieloos te werken. Wij verkopen immers geen financiële producten; ons product is ons financieel advies!”

De FFP-voorzitter toonde zich verder sceptisch ten aanzien van de door demissionair minister Jan Kees de Jager voorgestelde algemene zorgplicht voor banken en verzekeraars. “Of dit initiatief nu het ‘ei van Columbus’ is, waagt de FFP te betwijfelen. Vertrouwen, en zeker dat van de kritische en mondige consument van vandaag, komt te voet en gaat te paard. Naar de mening van de FFP wordt het vertrouwen van de consument alleen teruggewonnen als de adviseur aan de hand van een goed inzicht in en overzicht van de financiële positie van de klant tot een integraal, integer en transparant advies komt. De behoefte daaraan is levensgroot, blijkt ook uit consumentenonderzoek.”
BRON: EUFIN.NL