VKG behaalt ISAE 3402 certificering

VKG, de full serviceprovider uit Hoorn, behaalde op 1 juli 2012 het felbegeerde ISAE 3402 Type I certificaat. Vol trots meldt VKG de eerste serviceprovider te zijn die dit certificaat heeft behaald. Het certificaat is op 10 oktober uitgereikt door accountantskantoor BDO.

Met de ISAE 3402 certificering geeft VKG inzicht in de maatregelen van interne beheersing en de borging van de betrouwbaarheid van de financiële rapportages. Tevens maakt VKG transparant op welke wijze de wet- en regelgeving wordt nageleefd en de bedrijfsprocessen efficiënt en effectief worden uitgevoerd. Lex van Kampen, algemeen directeur van VKG: “De ISAE 3402 certificering onderstreept onze positie als betrouwbare business partner voor zowel de verzekeraar als het intermediair.”

Certificering is belangrijk
VKG ziet het belang van de ISAE 3402 certificering. De markt staat onder druk en toezichthouders vragen steeds meer transparantie en zekerheid van verzekeraars. Volmachtgevers zullen steeds meer moeten aantonen in hoeverre zij de processen beheersen die zijn uitbesteed aan serviceproviders als VKG. Daarnaast stelt Solvency II ook eisen aan datakwaliteit en governance. De ISAE 3402 certificering biedt volmachtgevers een instrument om vast te stellen dat de uitbestede processen voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de eisen van de Richtlijn Solvency II en Wet Financieel Toezicht.

Type II
Na het behalen van het ISAE 3402 Type I certificaat, zet VKG zich op dit moment in voor het verkrijgen van een ISAE 3402 Type II certificaat. Een Type II rapport geeft zekerheid over de juiste werking van de beheersmaatregelen over een periode van een jaar. Een ISAE 3402-audit wordt om die reden ieder jaar herhaald.

\"Directie_VKG_en_BDO_ISAE_3402_klein\"

V.l.n.r.: Ruud van Kampen (VKG), Jack Schilder (BDO), Martien Dobber (BDO), Paul Boon (VKG), Lex van Kampen (VKG) en Carlo Pietersma (BDO)