Nibud gaat koopkracht doorrekenen

Het Nibud gaat in opdracht van de Tweede Kamer de effecten op de koopkracht doorrekenen van de maatregelen zoals deze in het regeerakkoord zijn opgenomen. De berekeningen hebben betrekking op de periode 2012-2017. De cijfers zullen vóór dinsdag worden gepresenteerd.

Meer inzicht in effecten op koopkracht
Er is vanuit de Tweede Kamer behoefte aan meer inzicht in de effecten van de voorgenomen maatregelen op de huishoudportemonnee van de consument. Verschillende fractievoorzitters gaven aan het nuttiger te vinden om het debat over deze maatregelen pas te voeren als deze effecten kunnen worden meegenomen in de besluitvorming.

Het Nibud baseert zijn berekeningen op de voorstellen zoals deze tot zover zijn uitgewerkt en de op de ramingen van het CPB.

 

BRON: EUFIN.NL