Bedrijfspensioen gaat op levensverzekering lijken

De sociale partners ondertekenden vrijdag het AOW-akkoord dat zij gezamenlijk hebben opgesteld. Het akkoord valt in twee delen uiteen: verhoging van de AOW-leeftijd en hervormingen van het bedrijfspensioen.

In het akkoord wordt voorgesteld de pensioenleeftijd in 2020 te verhogen van 65 naar 66 jaar in 2020. Vanaf 2015 wordt dan iedere vijf jaar bekeken of op basis van de gemiddelde leeftijdsverwachting er nog een verhoging komt, naar 67 jaar in 2025.
 
Daarnaast gaat het bedrijfspensioen op de schop. Net als bij de AOW wordt ook deze voorziening door de vergrijzing onbetaalbaar. Slechte beursrendementen verergeren bovendien de zaak. Een oplossing voor het bedrijfspensioen wordt pas volgend jaar uitgewerkt, maar de contouren daarvan zijn al duidelijk: pensioenspaarders gaan aanmerkelijk meer risico lopen, bedrijven veel minder. Het bedrijfspensioen gaat daarmee steeds meer op een individuele levensverzekering lijken.
 
Alle varianten die in het akkoord worden genoemd, leiden ertoe dat de pensioendeelnemers in de toekomst minder zeker zullen zijn over de hoogte van hun uitkering. Nu krijgen ze een minimumgarantie, maar dat vervalt in de toekomst. Dalen de beursresultaten van het pensioenfonds, dan zakken de pensioenaanspraken ook. En worden mensen ouder, dan moet er eenvoudig langer worden gewerkt. In 2020 wordt daartoe de eerste stap gezet, met het verhogen van de pensioenleeftijd naar 66.
 
In het huidige systeem worden schommelingen onderling verrekend door de verschillende generaties. Slechte en goede tijden op de beurzen wisselen elkaar af. Als het even tegenzit, hoef je niet meteen je aandelen te verkopen en in de pensioenrechten te snijden, zo was steeds het idee. Het variëren van de premie zorgde voor een veiligheidsklep. Dat systeem wordt nu door de sociale partners verlaten. De pensioenpotten zijn kwetsbaar en het aantal jongeren wordt zo klein ten opzichte van het aantal ouderen dat het verhogen van de premie weinig meer uithaalt. Ook bij de bedrijven is de rek eruit. Volledig beleggen in obligaties drukt de risico\'s, maar maakt pensioenen op de lange termijn duur. Liever kiezen de sociale partners ervoor dat de garanties worden losgelaten, maar fondsen in aandelen kunnen blijven beleggen.
 
Bron: Het Financieele Dagblad, 05-06-2010