Nibud bezorgt om hoge aantal huishoudens in de rode cijfers

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) maakt zich zorgen over het hoge aantal huishoudens dat te maken heeft betalingsachterstanden en een risico loopt op problematische schulden. Uit het rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers 2012’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat meer dan 1.125.000 huishoudens (meer dan 1 op de 6 huishoudens) een risico loopt op problematische schulden of problematische heeft. Drie jaar geleden lag dat aantal nog onder een miljoen.

Meer hoger opgeleiden met schulden Ongeveer één op de tien huishoudens in Nederland loopt een risico op een problematische schuld. En zo’n 5% van alle huishoudens heeft op dit moment te maken met problematische schulden. In vergelijking met 2009 zijn de huishoudens met een risico op problematische schulden hoger opgeleid, hebben ze vaker een baan, een hoger inkomen en ze wonen vaker in een koophuis. De stijging is vooral te danken aan meer roodstand, creditcardschulden en meer dan drie soorten achterstallige rekeningen. Het Nibud adviseert mensen met meerdere betalingsachterstanden om zo snel mogelijk met de adviezen van zelfjeschuldenregelen.nl aan de slag te gaan en zondig hulp te zoeken bij de schuldhulpverlening van de gemeente. Nibud verwacht stijging problemen Uit het rapport van het Ministerie van Sociale Zaken blijkt tevens dat veel huishoudens die nog geen risico lopen op problematische schulden het afgelopen jaar wel in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen. Ze hebben vaker betalingsachterstanden en lijken geen buffer op te bouwen. Het Nibud verwacht daarom dat het aantal mensen met problematische schulden zal stijgen dit jaar. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat het hebben van een spaarrekening belangrijk is bij het voorkomen van financiële problemen. Daarnaast ziet het Nibud dat een buffer nodig is om onverwachte uitgaven of een inkomensterugval mee op te vangen. Geen grip op geld Uit het rapport van Sociale Zaken blijkt net als uit het eerdere verschenen Nibud-onderzoek ‘kans op financiële problemen’ dat mensen met problematische schulden vaak moeite hebben met financieel beheer. Ze hebben geen inzicht in hun financiën en zien vaak niet de noodzaak van een overzichtelijke financiële administratie. Ze worden vaak overvallen door onverwachte uitgaven en/of hebben een te hoge levenstandaard. Daarnaast ontstaan of verergeren de problemen vaak als het inkomen daalt door bijvoorbeeld werkloosheid. Inzicht in geldzaken noodzakelijk Het nieuwe Nibud-boek Meer met je geld legt de lezer eenvoudig uit hoe je overzicht en inzicht in je financiën krijgt. Ook het gratis Persoonlijk Budgetadvies op nibud.nl geeft eenvoudig inzicht in de inkomsten en uitgaven. Bovendien wordt je dan ook spiegel voorgehouden omdat je te zien krijgt hoe anderen met net eenzelfde huishoudsamenstelling en inkomen met hun geld omgaan. Deze voorlichtingsmiddelen geeft mensen inzicht in hun financiën. Bovendien raadt het Nibud gemeenten aan om cursussen Omgaan met Geld te organiseren voor hun inwoners. Onderzoek toont aan dat mensen na zo’n cursus meer grip hebben op hun financiën. BRON: EUFIN.NL