Huurders duurder uit dan kopers

Huurders betalen meer voor hun woning dan kopers in verhouding tot de waarde van hun woning. Dat blijkt uit het WoOn 2012-onderzoek, dat vandaag door het ministerie van Wonen en Rijksdienst wordt gepresenteerd.

Als de maandelijkse woonkosten worden afgezet tegen de WOZ-waarde blijken kopers minder te betalen dan huurders in de sociale sector. Afbeelding: rekensomWoonbond-directeur Ronald Paping vindt de uitkomsten ontluisterend: 'Jarenlang is het beeld gecreeerd dat huurders voor een dubbeltje op de eerste rang zouden zitten. Nu blijken kopers lagere uitgaven te hebben, terwijl huurders veel lagere inkomens hebben. Toch subsidieert de overheid die koopwoningen zes maal zo veel als huurwoningen. Het wordt tijd dat de overheid huren en kopen gelijk gaat behandelen.' Huurders in een sociale huurwoning van een woningcorporatie betalen EUR 34,62 per EUR 1.000,- WOZ-waarde, voor kopers blijft dit beperkt tot EUR 32,08. Huurders in de vrije sector betalen EUR 44,16 per EUR 1.000,- WOZ-waarde. In deze berekening is de hypotheekrenteaftrek nog niet meegenomen, waardoor de werkelijke verschillen nog hoger zullen uitvallen. Ook gerelateerd aan het inkomen hadden huurders in 2009 hogere woonlasten dan kopers. De inkomenscijfers over 2012 zullen morgen bekend worden*. BRON: EUFIN.NL