UIT DE DUIM GEZOGEN ONDERZOEKEN

We beleven op dit moment een financiële crisis die zijn weerga niet kent. Japan gaat bijvoorbeeld zijn staatsschuld (de grootste na de Verenigde Staten) herfinancieren door het printen van geld. Nederlanders zijn hiertegenover kruideniers, wij letten of de kleintjes en willen altijd de beste van de klas zijn. In weerwil van het kapitalistische systeem gaan wij bezuinigen en weerhouden wij de consument om te consumeren.

In Nederland verbieden wij mensen om huizen te kopen omdat er een zogenaamde huizenbubbel is. In Nederland verhogen we de huren om mensen met een boven modaal inkomen huizen te laten kopen. Wij zijn ook een onderzoekend volkje. Als er ergens een probleem is dan is er wel een bureautje of een wijsneus die onderzoek gaat doen naar dat probleem. Neem nu het provisieverbod het ultieme middel om consumenten te beschermen tegen product gedreven verkoop. Bachelors bedenken systemen om de klant te beschermen tegen die op provisie beluste tussenpersonen. Weg ermee laat de klant voor het advies betalen probleem opgelost. Een schakel wordt in dit geval overgeslagen niemand vraagt de klant iets. Hoe weten die wijsneuzen wat de klant wil? Daar lieve mensen is het onderzoek voor. Je huurt een adviesbureautje in en vraagt hen te onderzoeken wat de klant wil en geeft tevens de opdracht dat de uitkomst zo moet zijn als jij dat wilt. Dan krijg je binnen een maand een onderzoek met de uitkomst dat de consument niets begrijpt van een provisieverbod en een ander onderzoek dat de consument blij is met het provisieverbod. Geen van die onderzoekers geeft inzicht in hoe, wat en wanneer het onderzoek is uitgevoerd. Hoeveel consumenten is gevraagd naar zijn mening? Is dat gebeurt via een enquête? Zijn ze bij de consument langs geweest? Hebben ze gebeld? Ben je gek, die onderzoeken zijn gewoon verzonnen er is immers geen hond (sorry hond) die het controleert. BRON: EUFIN.NL