Donner ziet banksparen niet in tweede pijler

Demissionair minister Donner van Sociale Zaken vindt het onwenselijk dat banksparen wordt opengesteld voor pensioenproducten in de tweede pijler (collectieve pensioenregelingen).

SP-lid Ewout Irrgang had Kamervragen gesteld over de compensatieregeling voor pensioenverzekeringen op beleggingsbasis. Donner schrijft in antwoord hierop: \"In de tweede pijler is vanuit de optiek van bescherming van de deelnemer in de Pensioenwet dwingend voorgeschreven dat een ouderdomspensioen levenslang moet zijn. Omdat bankspaarproducten niet voorzien in een afdekking van het langlevenrisico acht het kabinet de gedane suggestie voor de tweede pijler onwenselijk.\"
 
Hij bestrijdt het beeld dat de Stichting van de Arbeid inhoudelijk betrokken is geweest bij de totstandkoming van de compensatieregeling voor beschikbarepremieregelingen. \"Zonder de toetsnorm inhoudelijk te kunnen beoordelen, heeft de Stichting van de Arbeid op basis van een eindrapportage van de Ombudsman vastgesteld dat de norm als redelijk en juist beoordeeld is door de Ombudsman Financiële Dienstverlening.\"
 
Bron: AM, 08-06-2010