Govert Breedijk gaat met ingang van 1 mei 2013 ons bedrijf gaat verlaten

Beste relatie, Langs deze weg willen wij u op de hoogte brengen van het feit dat Govert Breedijk met ingang van 1 mei 2013 ons bedrijf gaat verlaten.

Vanaf deze datum gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen. Mede namens Govert willen wij al onze cliënten hartelijk danken voor het in hem en ons gestelde vertrouwen. Uiteraard gaan wij, als Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening bv, op de ingeslagen weg verder en blijven wij uw belangen behartigen zoals u van ons gewend bent. Voor al uw vragen en/of benodigde adviezen kunt in het vervolg bij onze senior-adviseurs Mascha Mars, Alexander Vos, Ben Clermonts en Rob Biesenbeek terecht. Zij zullen nu en in de toekomst met plezier uw financiële zaken behartigen. Met vriendelijke groet, Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening bv Govert Breedijk Rob Biesenbeek