Aflossingseis eigenwoningschuld werkt in bepaalde situatie te star uit

De sinds 1 januari 2013 geldende eis dat een nieuw aangegane eigenwoningschuld in maximaal 30 jaar ten minste annuïtair wordt afgelost (de aflossingseis) werkt in een bepaalde situatie te star uit. Het betreft de situatie waarin een eigenwoningbezitter de vorige eigen woning vóór 1 januari 2013 heeft verkocht én daardoor op die datum geen eigenwoningschuld meer heeft, en na 1 januari 2013 een nieuwe eigen woning heeft gekocht gefinancierd met een hogere eigenwoningschuld. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft aangekondigd om -vooruitlopend op een wetswijziging- binnenkort een beleidsbesluit uit te brengen waarin de onredelijke uitkomst ongedaan wordt gemaakt.

De sinds 1 januari 2013 geldende eis dat een nieuw aangegane eigenwoningschuld in maximaal 30 jaar ten minste annuïtair wordt afgelost (de aflossingseis) werkt in een bepaalde situatie te star uit. Het betreft de situatie waarin een eigenwoningbezitter de vorige eigen woning vóór 1 januari 2013 heeft verkocht én daardoor op die datum geen eigenwoningschuld meer heeft, en na 1 januari 2013 een nieuwe eigen woning heeft gekocht gefinancierd met een hogere eigenwoningschuld. Volgens de huidige wettekst zou deze eigenwoningbezitter de nieuwe eigenwoningschuld moeten aflossen in een kortere periode dan de maximumtermijn van 30 jaar, óók voor het deel ter hoogte van de vorige eigenwoningschuld. Volgens de huidige fiscale regels komt –kort gezegd- de verstreken looptijd van de vorige hypothecaire lening namelijk in mindering op de maximumtermijn. De maandelijkse woonlasten van deze eigenwoningbezitter zouden daardoor aanzienlijk stijgen. Zou de eigenwoningbezitter de vorige eigen woning na 1 januari 2013 hebben verkocht en daarbij de hypothecaire lening hebben overgesloten, dan zouden de tot en met 31 december 2012 geldende (soepeler) fiscale voorwaarden voor de nieuwe eigenwoningschuld van toepassing zijn geweest ter hoogte van de oude eigenwoningschuld. Daardoor zou de aflossingseis niet voor de nieuwe eigenwoningschuld ter hoogte van het oude hypotheekbedrag hebben gegolden. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft op kamervragen geantwoord dat deze uitkomst onwenselijk is en heeft aangekondigd om -vooruitlopend op een wetswijziging- binnenkort een beleidsbesluit uit te brengen waarin de onredelijke uitkomst ongedaan wordt gemaakt. Bron: Ministerie van Financiën, 31-5-2013, nr. AFP/2013/254 U.