Oprichting Geschillencommissie Verbouwingen

Op 1 september 2010 gaat de Geschillencommissie Verbouwingen van start. Stichting BouwGarant, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben hierover een akkoord bereikt.

De komst van de Geschillencommissie Verbouwingen betekent een laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en bouwbedrijven. Consumenten die onderhoud, een verbouwing of een restauratie hebben laten uitvoeren door een BouwGarant-aannemer kunnen met hun klacht terecht bij de Geschillencommissie Verbouwingen. Het contract met de aannemer dient op of na 1 september 2010 te zijn gesloten. Alvorens zich te wenden tot de geschillencommissie dient de consument het geschil te melden bij de ondernemer en kan gebruik worden gemaakt van bemiddeling door Stichting BouwGarant.
 
Met de oprichting van de Geschillencommissie Verbouwingen wordt gehoor gegeven aan een lang gekoesterde wens van politiek, consumentenorganisaties en de bouwsector. Het is voor consumenten niet altijd duidelijk wat hun rechten zijn en waar zij terecht kunnen wanneer er een geschil ontstaat. De geschillencommissie met daaraan gekoppeld nieuwe consumentenvoorwaarden betekent voor de consument meer zekerheid en een “loket” waar men terecht kan.
 

Bron: Vereniging Eigen Huis, 08-06-2010