Voortbestaan onderlinge verzekeraars onder druk

Mogelijk de helft van de kleine onderlinge verzekeringsmaatschappijen in Nederland komt in in het nauw vanwege strengere toezichtseisen van De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen schroeft DNB de toezichtseisen \'nodeloos en ten onrechte\' op.

Volgens de federatie loopt het zelfstandige bestaan van 100 van de 220 onderlinge verzekeraars gevaar doordat DNB \'onredelijk hoge eisen\' aan de bedrijfsvoering stelt en een minimumeis aan het vermogen en de premieomzet wil stellen, aldus het Financieele Dagblad. Veel onderlinge verzekeraars kunnen daar niet aan voldoen, omdat ze, hoewel gezond, te klein zijn. De plannen van DNB lijken aan te sluiten bij de trend waarbij toezichthouders op de financiële sector wereldwijd streven naar schaalvergroting omdat grotere instellingen beter in staat zouden zijn hun risico\'s te beheersen. De federatie bestrijdt deze stelling.

 
Het probleem wordt volgens de federatie deels veroorzaakt door de komst in 2012 van het nieuwe stelsel van kapitaaleisen voor verzekeraars Solvency 2. Kleine verzekeraars vallen niet onder dit Europese stelsel, maar DNB wil het toezicht op deze verzekeraars wel op dezelfde principes gaan baseren. Volgens de federatie bestaat het gevaar dat DNB \'zo aanstuurt op liquidatie of fusie van onderlinge verzekeraars.\' DNB zegt in een reactie dat er wel plannen zijn voor nieuwe regels, maar dat er nog niets is vastgelegd.
 
Bron: Het Financieele Dagblad, 16-06-2010