Uitstel aankoop woning tot duidelijkheid hypotheekrenteaftrek

De hypotheekbarometer van de Nederlandse Verenging van Hypothecair Planners, NVHP, laat over mei/juni 2010 zien dat 43% van de consumenten die overwegen een woning te kopen, hiermee wacht totdat er duidelijkheid is met betrekking tot de politieke besluitvorming over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek.

Maandelijks wordt er onder de leden van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, onderzoek gehouden over de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt. De resultaten over mei laten zien dat het begin van de opleving van de hypotheekmarkt, zoals die zich in de eerste maanden van dit jaar ontwikkelde, weer tot stilstand is gekomen. Het aantal Erkend Hypothecair Planners (EHP) dat een groei signaleert vlakt af, terwijl het aantal adviseurs dat een daling van het aantal hypotheektransacties rapporteert stijgt. Het vertrouwen van de EHP\'ers in de ontwikkeling van de hypotheekproductie in de nabije toekomst blijft onveranderd laag.

 
De Erkend Hypothecair Planners geven aan dat gemiddeld bijna 60% van de klanten waarmee zij praten over hypothecair krediet aangeeft onzeker te zijn over de handhaving van de huidige hypotheekrenteaftrek. Op basis daarvan geven de EHP\'ers aan dat zij taxeren dat circa 43% van de klanten die op dit moment op zoek zijn naar een huis de aankoop van de woning uitstellen, in afwachting van het moment waarop de politiek duidelijkheid geeft over de fiscale behandeling van de hypotheekrenteaftrek.
 
Bron: NVHP, 21-06-2010