Aanscherping hypotheekregels later in 2011

De nieuwe regels waarbij er beperkingen worden gesteld aan de zogenoemde tophypotheken, gaan naar verwachting niet per 1 januari 2011 in maar later in de eerste helft van volgend jaar.

Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën kondigde in april aan de tophypotheken te willen aanpakken. In de toekomst mag de hypotheek nog maximaal 112 procent van de aankoopwaarde bedragen. Het deel dat hoger is dan de aankoopwaarde moet binnen zeven jaar zijn afgelost of worden gedekt met opgebouwd vermogen. Dat geldt niet voor hypotheken die onder de Nationale Hypotheekgarantie vallen.

 
De Jager schrijft: \"Ik streef ernaar om uiterlijk in september 2010 de AMvB voor te leggen aan de ministerraad. Na behandeling in de MR wordt over de AMvB eerst advies gevraagd aan de Raad van State. Vervolgens verwacht ik de AMvB volgens de met uw kamer afgesproken procedure eind november, begin december aan de Tweede Kamer voor te kunnen leggen.Tot slot merk ik op dat inwerkingtreding van de aangescherpte regels voor hypothecaire kredietverlening wordt voorzien voor de eerste helft van 2011.\"
 
Bron: ministerie van Financiën, 21-06-2010