Nibud: Crisis vergroot belang financiële opvoeding

Door de economische crisis is 75% van de ouders meer belang gaan hechten aan de financiële opvoeding. Sparen en werken voor je geld zijn de belangrijkste dingen die ouders hun kinderen bij willen brengen. Dit blijkt uit een peiling van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en CentiQ, Wijzer in geldzaken.

Ouders vinden het moeilijk hun kinderen iets te weigeren en willen hun kind graag weerbaarder maken voor reclame en verleidingen. Ouders vinden dat hun kinderen teveel aan reclame, met name spaaracties in de supermarkt, worden blootgesteld. Nobud merkt dat er sinds de crisis meer belangstelling is voor zijn oudervonden waar ouders met vragen over de financiële opvoeding van hun kinderen op basis- en voortgezet onderwijs terecht kunnen.

Volgens Nibud zetten steeds meer scholen, maar ook financiële instellingen de ouderavond in om ouders te helpen bij de financiële opvoeding.
 
De opvoedingsstijl van ouders blijkt van grote invloed op het financiële inzicht van jongeren. Tweederde van de jongeren vindt het moeilijk om met geld om te gaan. Ruim de helft van alle jongeren is van mening dat hun ouders hen de waarde van geld niet goed heeft bijgebracht.
Driekwart van de ouders vindt dat de financiële opvoeding niet alleen hun taak is, maar ook van de school. Het Nibud en Wijzer in geldzaken onderschrijven dit en streven naar meer aandacht voor financiële educatie in het onderwijs. Wijzer in geldzaken biedt scholen hiervoor Handreikingen financiële educatie met hints en tips, checklists en een beschrijving van lesmaterialen over omgaan met geld. Ook de Nibud-lespakketten voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs staan hierin beschreven.
 
Bron: Nibud, 21-06-2010