Afab stopt met de verlieslatende activiteiten van serviceproviding op het gebied van hypotheken, sch

Dochterbedrijf Inbiznis kan niet langer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, waarop Afab uitstel van betaling heeft aangevraagd. Met de surseance van betaling staan circa tachtig arbeidsplaatsen op het spel. Inbiznis zegt, samen met de aan te stellen bewindvoerder, de mogelijkheden te gaan onderzoeken om de dienstverlening te continueren. Dat zal zo mogelijk in samenwerking met derden gebeuren, zo meldt de directie.

Inbiznis verleende diensten aan drieduizend tussenpersonen en aan een groot aantal banken, verzekeraars en vermogensbeheerders. De kredietendesk, die kredietaanvragen voor het intermediair coördineert, blijft bestaan, zo benadrukt Afab.
 
De misère bij serviceprovider Inbiznis wordt toegeschreven aan \"de stagnerende hypotheekmarkt, het huidige kostenniveau en de gevolgen van de veranderde wet- en regelgeving\"