Verzekeringssector boekt licht positief resultaat in 2009

Na een negatief jaar in 2008 zijn de resultaten van verzekeraars in 2009 weer iets beter al staan de premievolumes onder druk. Dat blijkt uit het Financieel jaarverslag 2009 van de Nederlandse verzekeringsbranche, opgesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek.

In de sector Leven was 2008 een historisch dieptepunt met een verlies van 23 %. In 2009 was er, door stijgende beleggingsresultaten weer een positief resultaat (+6%). De premieomzet daalde echter met twee miljard euro (-8%). De sector Schade geeft een constanter beeld. In 2009 bedroeg de winst 3% waarmee het nagenoeg gelijk was aan 2008. Ook de premieomzet bleef met een groei van 1% vrijwel gelijk aan 2008. Het resultaat van ziektekostenverzekeraars is voor het eerst sinds 2006 positief. \"In het bredere perspectief van de kredietcrisis is de uitgangspositie van verzekeraars dit jaar aanzienlijk beter dan het jaar daarvoor. De solvabiliteit van verzekeraars is gestegen\", aldus het Verbond van Verzekeraars.

 
Bron: Verzekeraars, 24-06-2010