Heftige reacties op surseance Inbiznis

Het bericht dat Inbiznis uitstel van betaling heeft moeten aanvragen, roept heftige reacties op bij intermediairs, met name bij AMweb. Die variëren van bewondering voor het ondernemerschap van Maasbert Schouten (een zeer kleine minderheid) tot de oproep de bestuurders van Afab - moederbedrijf van Inbiznis - persoonlijk aan te pakken. Dieptepunt in de reacties is wat Fintool betreft een verwijzing naar het afknippen van een teen bij een van de directeuren van Easylife.

Afab vroeg woensdag uitstel van betaling aan voor Inbiznis. Het blijkt dat ondanks eerdere toezeggingen de derdengeldenrekening van Inbiznis nog niet operationeel was. Dat kan betekenen dat alle uitstaande provisievergoedingen waar intermediairs nog recht op hebben, onder het eventuele faillissement vallen en dat dan de kans zeer gering is dat intermediairs daarvan nog iets terugzien.

 
Met name op AM Web wordt er door lezers, vaak onder pseudoniem, heftig gediscussieerd over de val van Inbiznis en over de rol van serviceproviders in het algemeen. Ook grijpen andere organisaties het bericht aan om zichzelf te profileren. Zie daarvoor deze  drie  artikelen. Discussie is altijd goed, voor het vak en om elkaar scherp te houden. Maar het vertrouwen van de argeloze consument in de financiele adviesbranche zal niet toenemen als hij de openbaar toegankelijke discussie op AM Web volgt. Het beeld dat eruit oprijst is niet dat van weloverwogen adviseurs die het belang van hun klanten centraal stellen. Het is weliswaar een forum van een vakblad, maar ook daar is het goed enige terughoudendheid te betrachten. Bovendien zou het verstandig zijn om deze ontwikkelingen aan te grijpen om constructief te discussieren over noodzakelijke veranderingen in de branche. Dat is in onze ogen beter dan voornamelijk in negatieve zin deze zaken op te pakken. Zeker zodra daarin wordt gehint op persoonlijk geweld (\"Hoe zat het ook alweer met die Easy life gasten ook alweer, hebben ze dara niet een teentje vanaf geknipt??\" Debeurs op AMweb), schiet het zijn doel naar onze mening ver voorbij. Fintool prijst zich overigens gelukkig met de veelal inhoudelijke en relevante reacties op Fintool.nl