De pensioenopbouw

Uitgaande van een pensioenregeling die in 40 jaar een pensioeninkomen (inclusief AOW) van 70% van het laatstverdiende inkomen geeft wordt in die 40 jaar dan 40x 1,75%= 70% van de pensioengrondslag opgebouwd. (De pensioengrondslag is het bedrag dat de basis is van elke pensioenberekening.) Bij een dienstverband van 30 jaar wordt derhalve 30x 1,75%= 52,5% van de grondslag opgebouwd. Het uiteindelijke pensioeninkomen is in dat geval dus veel lager.