Fiscale behandeling

Indien een pensioenregeling voldoet aan de eisen die gesteld worden in de Wet op de loonbelasting, is over de aanspraak (een recht op uitkeringen in de toekomst) geen loon - of inkomstenbelasting verschuldigd. De toekomstige uitkeringen worden daarentegen wel belast: pensioen is dus eigenlijk uitgesteld loon.