Pensioenbreuk

De waarde-overdracht was voor 1994 niet wettelijk geregeld. Zonder waarde-overdracht had de werknemer te maken met twee (of méér) pensioenregelingen: de oude regeling en de nieuwe. Salarisverhogingen in de nieuwe dienstbetrekking hebben dan geen effect op de oude pensioenrechten. De oude pensioenrechten blijven (weliswaar geïndexeerd) staan bij de oude pensioenuitvoerder en bij de nieuwe uitvoerder wordt opnieuw begonnen met opbouw van een (gedeeltelijk) pensioen. Dit wordt pensioenbreuk genoemd.

Verevening: de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Op 1 mei 1995 is de wet verevening pensioenrechten bij scheiding van kracht. Deze wet is van toepassing op echtscheidingen waarvan de echtscheidingsbeschikking op of na 1 mei 1995 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en op het uiteengaan van geregistreerde partners.

De ex-partner heeft volgens de Wet verevening pensioenrechten recht op 50% van het tijdens de huwelijksperiode/duur van het partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen, ongeacht het huwelijksgoederenregime of de partnervoorwaarden. De ex-partner heeft, onder bepaalde voorwaarden, zelfs een directe aanspraak op de pensioenuitvoerder van de werknemer. Het staat de partners vrij om vooraf in de huwelijkse voorwaarden of in de echtscheidingsconvenant af te wijken van deze regels.

In de verevening blijft de aanspraak op het bijzondere weduwen/weduwnaarspensioen buiten beschouwing. Wel heeft de ex-partner recht op dit bijzondere pensioen. De ex-partner ontvangt dus in beginsel de helft van het staande het huwelijk of partnerschap opgebouwde pensioen en het gehele weduwen/weduwnaarspensioen.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande een gesprek met een adviseur wenst kunt u contact met ons opnemen via de contact button. Wij zullen alle pensioen vragen doorgeven aan APS Pensioenteam.