Pensioensystemen

We kunnen vier verschillende pensioensystemen onderscheiden:

1. Beschikbare premiesysteem
Jaarlijks stelt de werkgever een premie beschikbaar waarmee dan jaarlijks of op de pensioendatum een (stukje) ouderdomspensioen wordt aangekocht. Her systeem houdt dus geen rekening met salarisverhogingen. En door de inflatie kan het pensioenresultaat ook zeer tegenvallen.

2. Middelloonsysteem
Bij dit systeem wordt bij salarisverhoging alleen rekening gehouden met toekomstige jaren. Over voorgaande jaren is dan minder opgebouwd waardoor het eindresultaat in de regel lager is dan bij de eindloonregeling. Ook hier kan door inflatie de waarde van het pensioen tegenvallen.

3. Eindloonsysteem
Dit systeem komt nog steeds het meest voor. Bij salarisverhogingen worden zowel de verstreken als de toekomstige salarisverhogingen, in aanmerking genomen. De laatste (en vaak ook de hoogste) pensioengrondslag is dan bepalend voor de hoogte van het uiteindelijke pensioen dat de gerechtigde gaat ontvangen.

4. Levensjarensysteem
Dit systeem is gelijk aan een eindloonsysteem waarbij niet alleen de reële dienstjaren tellen maar op de pensioendatum van 40 fictieve dienstjaren wordt uitgegaan. Hier worden dus ook over niet reële dienstjaren verplichtingen aangegaan. Fiscale en financiële bezwaren zullen in de toekomst het levensjarensysteem doen uitsterven.