Waarborging

Op grond van de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) is de werkgever verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat gedane toezeggingen daadwerkelijk worden nagekomen. Het gaat dan met name om de daadwerkelijke betaling of afdracht van de pensioenpremie door de werkgever.