Overlijdensrisicoverzekering berekenen

Korte omschrijving
Een verzekering met een vooraf bepaalde maximum duur (doorgaans variërend van 10 tot 30 jaar). Komt in die periode de verzekerde (met name in de polis genoemd) te overlijden, dan wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). Er gelden in beginsel geen uitsluitingen.

Verdere specificatie
Deze verzekering (ook wel tijdelijke kapitaalverzekering bij overlijden genoemd) wordt voor vele doeleinden gebruikt, vaak in combinatie met andere vormen van levensverzekering. Meestal om er voor te zorgen dat nabestaanden niet onverzorgd achterblijven of met hoge lasten blijven zitten (aanvulling nabestaandenpensioen, aflossing hypotheek, uitkoop erfgenamen van zakelijke partner). Mee te verzekeren opties zijn premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van verzekerde en een extra uitkering bij overlijden door een ongeval.

Doelgroep
Degenen die nabestaanden ter verzorging hebben of zelf behoefte hebben aan een kapitaal bij overlijden van een ander.

Premie
Premie is afhankelijk van leeftijd en geslacht van verzekerde en van de looptijd van de verzekering. Soms geldt een korting voor niet-rokers.

Bijzonderheden
De uitkering valt niet in de nalatenschap, maar kan wel aan successierecht onderworpen zijn. Bij het aangaan van de verzekering is de gezondheidstoestand van de verzekerde van belang. Bij verzekerde bedragen boven EUR 160.000 kan ook een medische keuring naar het HIV-virus gedaan worden.

hypotheek