Let op! De hypotheekrente is wat aan het dalen. Pak snel uw voordeel!

Beleggingsverzekeringen

Heeft u in het verleden een beleggingsverzekering afgesloten, dan is het raadzaam om kontakt met één van onze adviseurs op te nemen en de huidige stand van zaken te laten beoordelen. Direct contact opnemen.

Korte omschrijving

Een levensverzekering, waarbij het bij leven en/of overlijden verzekerde kapitaal niet in guldens, maar in andere eenheden (units) worden belegd.

Verdere specificatie

De unit-linked-verzekering kan in beginsel bij alle vormen van levensverzekering worden toegepast, maar vindt meestal alleen toepassing op levensverzekeringen met een gegarandeerde uitkering. Grootscheepse toepassing vindt plaats bij de universal-life-verzekering: Men spreekt dan van UL/UL-verzekering. De premies (na kostenaftrek en meestal met uitzondering van de premies voor het overlijdensrisico) worden belegd in eenheden van een door de verzekeraar aangeboden beleggingsfonds. Vaak kan de verzekeringnemer uit verschillende beleggingsfondsen kiezen. Het later switchen van beleggingsfonds is doorgaans niet kosteloos. De verzekeringnemer loopt (positief en negatief) het beleggingsrisico.

Voor wie bestemd?

Consumenten die beleggen combineren met het verzekeren van verschillende risico?s, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. De unit-linked-verzekering kan meestal ook worden gebruikt als een kapitaalverzekering eigen woning .

Premie

Is afhankelijk van de gekozen vorm van levensverzekering. De premie kan zowel in guldens als in units zijn uitgedrukt. In het laatste geval zal de premie fluctueren met de koers van de units. Het meest gebruikelijk is in guldens; in combinatie met de universal-life-verzekering kan de verzekeringnemer altijd beslissen meer of minder premie te gaan betalen.

Bijzonderheden

De waarde van de unit wordt periodiek bekend gemaakt en o.a. in vakbladen gepubliceerd. Bij verhoging van het overlijdensrisico gelden gezondheidswaarborgen.