Let op! De hypotheekrente is wat aan het stijgen. Pak snel uw voordeel!

Kapitaalverzekering bij leven

Korte omschrijving

Als de verzekerde op een vooraf overeengekomen tijdstip nog in leven is, wordt het afgesproken bedrag (meestal vermeerderd met winstbijschrijvingen) uitgekeerd.

Verdere specificatie

Deze verzekering wordt meestal gebruikt in combinatie met andere vormen van levensverzekering, zoals een uitkering bij overlijden. Bij deze combinatie ontstaat een gegarandeerde uitkering, namelijk als de verzekerde leeft of bij overlijden voor de einddatum van de verzekering. De verzekering kan worden gebruikt als op een bepaald moment een kapitaal nodig is. De kapitaalverzekering kan ook worden gesloten als universal life verzekering of unit linked verzekering. Voor de aflossing van een hypothecaire lening wordt (meestal) een specifieke kapitaalverzekering gesloten, de kapitaalverzekering eigen woning .

Voor wie bestemd

De verzekering wordt gesloten door consumenten die graag de zekerheid hebben, dat op een vooraf afgesproken tijdstip een bepaald kapitaal wordt uitgekeerd. De verzekering kan worden gecombineerd met een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In dat geval neemt de verzekeringsmaatschappij de premiebetaling over als de verzekeringnemer arbeidsongeschikt raakt.

Premie

De premie is afhankelijk van leeftijd en het geslacht van de verzekerde. Ook de looptijd van de verzekering is van belang.

Bijzonderheden

Voor de vaststelling van het gegarandeerd uit te keren bedrag gaat de verzekeringsmaatschappij uit van een voorzichtig rendement. Meestal drie procent. Wordt een hoger rendement gehaald, dan deelt de verzekeringnemer in deze winst in de vorm van winstbijschrijvingen. De polis valt in principe in box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. De economische waarde telt mee voor het vaststellen van de vermogensrendementsheffing. Als het risico van overlijden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden verzekerd, kunnen gezondheidswaarborgen worden gevraagd.