Let op! De hypotheekrente is wat aan het dalen. Pak snel uw voordeel!

Kapitaalverzekering eigen woning

Korte omschrijving

Als de verzekerde op een vooraf afgesproken tijdstip nog in leven is, wordt een kapitaal uitgekeerd. Dit kapitaal wordt gebruikt voor (gedeeltelijke) aflossing van de hypothecaire lening. Er kan worden gekozen voor een kapitaalverzekering bij leven, een universal life verzekering of een unit linked verzekering.

Verdere specificatie

De kapitaalverzekering eigen woning wordt vaak gecombineerd met een uitkering bij overlijden, zodat ook na overlijden van de verzekeringnemer de hypothecaire lening kan worden afgelost. Eventueel kan de verzekering worden gecombineerd met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In dat geval neemt de verzekeringsmaatschappij de premiebetaling over als de verzekeringnemer arbeidsongeschikt raakt.

Premie

De premie is afhankelijk van leeftijd en het geslacht van de verzekerde. Ook de looptijd van de verzekering is van belang.

Bijzonderheden

De verzekering moet worden gekoppeld aan de hypothecaire lening. Deze koppeling wordt aangetekend op de polis. Als het verzekerd bedrag wordt gebruikt voor de aflossing van de hypothecaire lening, is de uitkering (tot bepaalde maxima) vrijgesteld van fiscale claims. Een kapitaalverzekering eigen woning telt NIET mee voor de vermogensrendementsheffing in box 3 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. Meer informatie over de specifieke voorwaarden voor de kapitaalverzekering eigen woning kunt u bij ons aanvragen.