Let op! De hypotheekrente is wat aan het stijgen. Pak snel uw voordeel!

Levensverzekering

Korte omschrijving

Vorm van levensverzekering waarbij de premie eerst wordt verdeeld over de verzekerde risico?s, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. Het restant wordt belegd tot voordeel van de verzekeringnemer.

Verdere specificatie

De verzekering heeft kenmerken van een rekening-courant. De verzekerde risico?s kunnen tussentijds worden aangepast aan persoonlijke omstandigheden. De verzekeraars ontrekt aan de betaalde premies eerste de betalingen voor de verzekerde risico?s en voor de kosten. Het overblijvende bedrag wordt vaak belegd in beleggingsfondsen (unit-linked).

Voor wie bestemd

Consumenten die beleggen willen combineren met het afdekken van verschillende risico?s, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. Een universal life verzekering kan worden gebruikt als een kapitaalverzekering eigen woning .

Premie

De premie wordt uitgedrukt in euro's. Gezien de gekozen rekening-courant systematiek is het veelal mogelijk eens een premiebetaling over te slaan of juist een extra premie te betalen.

Bijzonderheden

De verzekeringnemer ontvangt periodiek een overzicht waaruit blijkt welke premies zijn betaald, hoeveel is ingehouden voor verzekeringselementen en welk bedrag is belegd. Over het algemeen kan invloed worden uitgeoefend op het soort beleggingen, terwijl tussentijds meestal van beleggingsfonds kan worden gewisseld. Voor verhoging van het overlijdensrisico of uitbreiding van de arbeidsongeschiktheidsdekking kunnen gezondheidswaarborgen worden gevraagd.