Let op! De hypotheekrente is wat aan het dalen. Pak snel uw voordeel!

Uitgebreide inboedelverzekering

Korte omschrijving
Een verzekering die de gehele huishoudelijke inboedel (bestemd voor particulier gebruik) verzekert tegen een groot aantal gevaren (brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen, vandalisme). Als reparatie niet mogelijk is wordt de nieuwwaarde vergoed. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen.

Verdere specificatie
Deze verzekering wordt in de volksmond vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking zeer uitgebreid, al zijn er verschillen, die ook afhangen van woon- en leefomstandigheden. Doorgaans gelden er beperkingen voor inwoners van grote steden en voor kamerbewoners. Naast directe schade aan de inboedel zijn ook bepaalde kosten gedekt, zoals kosten voor het opruimen van de troep.

Doelgroep
Particuliere consumenten; in gezinssituaties volstaat één inboedelverzekering.

Premie
Is uitgedrukt in een 0/00 van het verzekerd bedrag, grofweg variërend van ⬠1 tot ⬠2 per ⬠454 verzekerd bedrag. Voor kostbare inboedelbestanddelen (naast juwelen, schilderijen en verzamelingen kan dat ook om elektronica gaan) kan een toeslag gelden. De meeste verzekeraars hanteren regionale tarieven (grote steden het duurst). Preventieve maatregelen (vooral inbraakpreventie) kunnen weer korting opleveren.

Bijzonderheden
Het verzekerd bedrag moet overeenkomen met de volledige (nieuw)waarde van de inboedel. Is dat niet zo, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats.