Let op! De hypotheekrente is wat aan het dalen. Pak snel uw voordeel!

Beloningsbeleid van Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening BV

Beheerst beloningsbeleid

Een beheerst beloningsbeleid zorgt ervoor dat medewerkers geen prikkels ervaren die een zorgvuldige klantbehandeling in de weg staan. Dit houdt in dat al onze adviezen worden gegeven vanuit het klantbelang. Op geen enkele wijze kunnen onze medewerkers geprikkeld worden (extra) producten te sluiten waardoor men persoonlijk financieel bevoordeeld wordt.

Beloningsbeleid adviseurs

Onze adviseurs genieten maandelijks een vast salaris. Geen van onze adviseurs verkrijgt een variabele, prestatie- of winstafhankelijke bonus.
Uiteraard stellen wij als onderneming jaarlijks van te voren onze doelstellingen vast. Maar bij het niet behalen van deze doelstellingen wordt geen van onze medewerkers gekort op zijn/haar salaris. Anderzijds verkrijgt men bij het behalen van deze doelstellingen ook geen bonus.

Deze jaarlijkse doelstellingen worden louter vastgesteld om een gezonde bedrijfsvoering (dagelijks) in de gaten te kunnen houden en daar waar mogelijk bij te sturen.

Naast een vast inkomen genieten onze medewerkers van een netto maandelijkse onkostenvergoeding en een maandelijkse reiskosten vergoeding. Daarnaast mag men kosteloos de verplichte WFT diploma's behalen en jaarlijks onderhouden.
Deze diploma's zijn verplicht gesteld en noodzakelijk om onze cliënten op een juiste wijze te kunnen adviseren en helpen.

Wijze van beloning

Hypotheken:Directe beloning cliënt. Geen beloning vanuit geldverstrekker
Schadeverzekeringen:Geen directe beloning cliënt. Directe beloning vanuit verzekeraar
Schadeverzekering abonnement:Directe beloning cliënt. Geen directe beloning vanuit verzekeraar
Uitvaartverzekeringen:Directe beloning cliënt. Geen beloning vanuit verzekeraar
Lijfrentes:Directe beloning cliënt. Geen beloning vanuit verzekeraar
Kredieten:Geen directe beloning cliënt. Directe beloning vanuit geldverstrekker
Hypotheek Nazorg Abonnement (HNA)Directe beloning cliënt. Geen beloning vanuit geldverstrekker
Advies & Afwikkelingen NalatenschapDirecte beloning cliënt. Geen beloning vanuit externe partij


Dit beloningsbeleid is van toepassing op al onze medewerkers, inclusief de directie van Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening BV

----------------------------------------
Dit beloningsbeleid hebben wij op onze website openbaar gemaakt op d.d. 30-06-2022

Voor een complete opgave van ons beloningsbeleid, klik hier voor een .pdf